เครือข่ายส่งสัญญาณไร้สายโซลูชั่น

การจัดตั้งและการดำเนินการ ได้รับการสนับสนุนจาก NTT West ฟรีWi-Fiประจำท้องถิ่น

ฟรี Wi-Fi ประจำท้องถิ่น
ที่สามารถเชื่อมต่อภูมิภาค นักท่องเที่ยว และร้านค้า

“ฟรี Wi-Fi ประจำท้องถิ่น” คือชื่อของ Wi-Fi สาธารณะที่ NTT West Group สนับสนุนโดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่สาม
เราทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม "การเพิ่มความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว" "การจัดหาเครื่องมือสื่อสารข้อมูลในช่วงเกิดภัยพิบัติ" และ "การปรับปรุงบริการด้านการปกครองและการพัฒนาชุมชน" ของแต่ละภูมิภาค
ผู้ที่ต้องการสมัครฟรี Wi-Fi ประจำท้องถิ่น (เจ้าของร้านค้า/สำนักงาน) ต้องสมัครบริการใดบริการหนึ่งเหล่านี้ ได้แก่ Business Wi-Fi (High End 6, High End Plan),
DoSPOT STREET,DoSPOT Plan 1, 2 หรือ 3 มีบางพื้นที่ที่ไม่มีบริการฟรี Wi-Fi ประจำท้องถิ่น
ผู้ใช้บริการฟรี Wi-Fi ประจำท้องถิ่นสามารถใช้บริการได้ฟรีโดยยืนยันตัวตนเมื่อเชื่อมต่อ

* สำหรับ DoSPOT Plan 1, 2 หรือ 3 และ DoSPOT STREET ที่ให้บริการโดย NTT Media Supply Corporation (ยกเว้น "DoSPOT STREET" ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานในการยืนยันตัวตนอื่นนอกเหนือจาก NTT Media Supply Corporation) การขายให้กับลูกค้าใหม่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2024 และการให้บริการจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2026

พื้นที่ให้บริการฟรีWi-Fiประจำท้องถิ่น

พื้นที่ให้บริการหลัก

รายชื่อองค์กร

Subhead

SSID :

Kiyosu_Free_Wi-Fi

Kiyosu_Free_Wi-Fi

Kiyosu_Free_Wi-Fi

Kiyosu_Free_Wi-Fi

Kiyosu_Free_Wi-Fi

Kiyosu_Free_Wi-Fi

 

Osaka Prefecture

พื้นที่ให้บริการหลัก

Whole area of Osaka Prefecture

รายชื่อองค์กร

dummy dummy dummy

Subhead

SSID

ค้นหาโดยพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

เพื่อความสะดวกในการใช้ฟรีWi-Fiท้องถิ่น

แอปพลิเคชันสำคัญเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่น
แอปพลิเคชันเชื่อมต่อ Free Wi-Fi ประจำท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ(ฟรี)

* Japan Wi-Fi auto-connect เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการโดย NTT Broadband Platform, Inc.

* คุณสามารถเชื่อมต่อ Free Wi-Fi ต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติด้วยการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว

* Free Wi-Fi ประจำท้องถิ่นที่บางแห่งไม่รองรับแอปพลิเคชัน Japan Wi-Fi

* คุณสามารถค้นหาตำแหน่งและจุดให้บริการWi-Fiได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

 • GET IT ON Google play QRcode Google play
 • Download on the App Store QRcode App Store
 • คู่มือการใช้งาน QRcode คู่มือการใช้งาน

เลือก Free Wi-Fi ที่ต้องการใช้และเชื่อมต่อ
แอปพลิเคชันเชื่อมต่อ Free Wi-Fi ประจำท้องถิ่น(ฟรี)

* Japan Connected-free Wi-Fi เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการโดย NTT Broadband Platform, Inc.

* ด้วยการลงทะเบียนเพื่อใช้งานเพียงครั้งเดียว คุณสามารถใช้ Free Wi-Fi ต่าง ๆ ได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

* Free Wi-Fi ประจำท้องถิ่นที่บางแห่งไม่รองรับแอปพลิเคชัน Japan Wi-Fi

* คุณสามารถค้นหาตำแหน่งและจุดให้บริการWi-Fiได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

 • GET IT ON Google play QRcode Google play
 • Download on the App Store QRcode App Store

ข่าวและประชาสัมพันธ์

 • 29 กุมภาพันธ์ 2024
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ในจังหวัด Shizuoka
 • 31 มีนาคม 2022
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Aichi Prefecture แล้ว
 • 28 กุมภาพันธ์ 2022
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Osaka Prefecture แล้ว
 • 29 พฤษภาคม 2020
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Nagasaki Prefecture แล้ว
 • 27 ธันวาคม 2019
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Nagasaki Prefecture แล้ว
 • 31 พฤษภาคม 2019
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Shizuoka Prefecture, Aichi Prefecture,Hyogo Prefecture แล้ว
 • 26 เมษายน 2019
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Kagoshima Prefecture แล้ว
 • 29 มีนาคม 2019
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Shizuoka Prefecture แล้ว
 • 28 กุมภาพันธ์ 2019
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Yamaguchi Prefecture แล้ว
 • 31 ตุลาคม 2018
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Okayama Prefecture แล้ว
 • 31 พฤษภาคม 2018
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Shizuoka Prefecture แล้ว
 • 27 เมษายน 2018
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Okayama และ Hyogo Prefecture แล้ว
 • 30 มีนาคม 2018
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Kumamoto Prefecture แล้ว
 • 31 มกราคม 2018
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Ishikawa Prefecture แล้ว
 • 27 ธันวาคม 2017
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Kagoshima Prefecture แล้ว
 • 17 พฤศจิกายน 2017
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่ Shizuoka Prefecture, Kochi Prefecture และ Okayama Prefecture แล้ว
 • ันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2017
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่Mie Prefectureแล้ว
 • ันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2017
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่Hyogo PrefectureและTokushima Prefectureแล้ว
 • ณ 28 เมษายน 2017
  มีการเพิ่ม Wi-Fi ใหม่ที่Okayama PrefectureและTottori Prefectureแล้ว
 • ววันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2017
  มีการติดตั้งและเพิ่ม Wi-Fi ในShimane, Shizuoka, and Nara Prefecture
 • ววันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2017
  มีการติดตั้งและเพิ่ม Wi-Fi ใน AichiMieShizuokaSaga Prefecture
 • วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2016
  มีการติดตั้งและเพิ่ม Wi-Fi ในWakayamaYamaguchiKagoshima Prefecture
 • วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2016
  ฟรีWi-Fiประจำท้องถิ่น และพื้นที่ต่างๆ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่
NTT WEST
 • เพจFacebookอย่างเป็นทางการ
 • ช่องYouTubeอย่างเป็นทางการ

Page Top

Copyright © 1999- NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION